Ciblek, Tukang Ndagel Sekang Banyumas

August 26, 2022
743
Views

Jeneng asline Sulastri, kelairan taun 1973 asal Selanegara Sumpiuh, Banyumas.

Ciblek kuwe paraban sekang cilik-cilik betah melek #ciblek

Yu Ciblek nduwe karakter khas ngeyelan, cowag, ladak, lan pating pecothot omongane.

Yu Ciblek tau manggung bareng karo dhalang terkenal kaya Dhalang Gino, Enthus, Djoko Edan, uga Dhalang Ki Manteb.

Tekade Yu Ciblek kepengin dadi generasi peneruse seniman Banyumas Peyang Penjol – Suliyah #ciblek

 

Foto: edysuswantobudayabanyumas.blogspot.com

Kategori:
TOKOH · ZOOM


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Besar ukuran file maksimal: 64 MB.
File yang dapat diunggah: image, audio, video, .
Tautan ke YouTube, Facebook, Twitter, dan layanan lain yang dimasukkan ke dalam teks komentar akan otomatis disematkan.